free bootstrap templates

บริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด

รับออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบเครื่องกล

งานติดตั้งระบบระบายอากาศ

HVAC and Chiller service

งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล

Plumbing Service

งานติดตั้งระบบดับเพลิง

Fire Protection Service

งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

Utilities Service

Company Profile

บริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม เริ่มก่อตั้งเมือปี พ.ศ. 2548 เริ่มมาจากการรับซ่อม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็ก กิจการของเราจึงมีลูกค้าเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ เนื่องจากเรามีการบริการที่เน้นในเรื่องคุณภาพ และความรวดเร็ว ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง หรือแม้ว่างาน บริการหลังการขาย ในราคาที่ยุติธรรม ลูกค้าจึง มีการแนะนำต่อไปเรื่อยๆ ต่อมา ลูกค้าเริ่มให้ความ ไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพและในการบริการของเรามากขึ้นอีก ทั้งเรายังมีความพร้อมทาง ด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพหรือประสบการณ์ นับตั้งแต่นั้นเราจึงเริ่มทำงาน ระบบเรื่อยมา และเมื่อปี พ.ศ. 2555 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด

Portfolio

บริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด

- โรงงานยาสูบ พระราม 4 จ.กรุงเทพ

- โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก

- คอนโดสกายบีท พัทยา จ.ชลบุรี

- โรงแรมชะอำรีเจนท์ จ.เพชรบุรี

- โรงงานรีวิวัฒน์อุตสหกรรมทอผ้า จ.นครปฐม

- สำนักข่าว เอ.พี (แอสโซซิเอเต็ด เพลสส์) อาคารรามาแลนด์ จ.กรุงเทพ

- DHC Thailand ( Jewelry Trade Center ) จ.กรุงเทพ

- อาคารปัญจมิตร ถ.พระราม 3 จ.กรุงเทพ

- บริษัท ASAHI PLUS จังหวัดระยอง

- Spa Luna (พาต้าปิ่นเกล้า) จ.กรุงเทพ

- บริษัทไทยูเนียน สกูร น๊อต จำกัด จ.กรุงเทพ

- บริษัทวรรธณา ฟลาวดี้ จ.กรุงเทพ

- บริษัทสยามคาสเท็ก จ.กรุงเทพ

- โรงงานยางสยาม จ.กรุงเทพ

- โรงงาน Stat chipac จ.กรุงเทพ

- โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.ปทุมธานี

Tw Cooling system

Services Team Work

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ของทีมวิศวกรผู้เชี่ยว ชาญ และมากด้วยประสบการณ์ ในการให้บริการของ บริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด ที่ลูกค้าทั้ง เอก ชน รัฐวิสาหกิจและรัฐบาล ให้การไว้วางใจในบริการ ทั้ง การ ออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and Electrical) ระบบดับเพลิง Sprinkler) ระบบปรับอากาศ (Heating, Ventilation and Air-Cond itioning) งานติดตั้งระบบท่อ (Piping)

ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ งานเกี่ยวกับการออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบ เครื่องกล และระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอากาศ โดยทีมงานวิศวกรเครื่องกลที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 10 ปี ซึ่งมีการ ให้บริการ หลักๆ คือ

1. งานติดตั้งระบบระบายอากาศ

2.งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล

3.งานติดตั้งระบบดับเพลิง

4.งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

CONTACT FORM

บริษัท ทีดับเบิ้ลยู คูลลิ่ง ซิสเท็ม จำกัด
1015/58 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150